ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μαθηματικών και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φόρα ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο. 

Κανονισμός Διδακτορικών ΣπουδώνΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών ΣπουδώνΥποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος ΜαθηματικώνΔιδάκτορες του Τμήματος Μαθηματικών Ύλη Γενικών Εξετάσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:

Αντώνιος Οικονόμου
Σωτήριος Νοτάρης  (Αναπληρωτής Διευθυντή)
Νικόλαος Παπαδάτος
Γεώργιος Ψυχάρης
Παντελεήμων Δοδός-Ντοντός
Μιχαήλ Συκιώτης

Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών:
Σ. Κιοσσέ, τηλ: 210-7276337, email: skiosse [AT] math.uoa.gr