ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών

Κολατσού Μαρία,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276335, e-mail : mkolats [ AT ] math.uoa.gr

► Λυμπερίδου Δέσποινα (Γραμματέας Τμήματος),
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276332, e-mail : dslimp [ AT ] math.uoa.gr

► Μαστόρου Αγγελική,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276336, e-mail : agmastor [ AT ] math.uoa.gr

► Μπέκας Φώτιος,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276336, e-mail : agmastor [ AT ] math.uoa.gr

► Μπουγιατιώτης Κωνσταντίνος,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276372, e-mail : costasenter [ AT ] math.uoa.gr

► Νταή Άλκηστις,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276334, e-mail : alkint [ AT ] uoa.gr

► Κούσουλας Βασίλειος,
Γραφείο : Γραμματεία, Τηλέφωνο : 210-7276337, e-mail : vcousoul [ AT ] uoa.gr

Γραμματεία Τομέων

► Τσίγκα Αναστασία,
Γραφείο : 204, Τηλέφωνο : 210-7276386, e-mail : ntsiga [AT] math.uoa.gr

 

Επιστασία

► Σοφιανός Θεόφιλος,
Γραφείο : Θυρωρείο, Τηλέφωνο : 210-7276426

► Τσακλάνος Ευάγγελος,
Γραφείο : Θυρωρείο, Τηλέφωνο : 210-7276426