ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως 31η Αυγούστου 2024 και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

 

Κείμενο Προκήρυξης