ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Π. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ

Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 Α32
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Π. Σκοπελίτης

Ο  κ. Παναγιώτης Σκοπελίτης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο:

"Πολιτικές Παραγωγής και Τιμολόγησης σε Συστήματα με Στοχαστική Ζήτηση και Γενικές Προτιμήσεις Κινδύνου"

την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Α32.


Η  Τριμελής Επιτροπή

Λ. Μελιγκοτσίδου
Α. Μπουρνέτας (Επιβλέπων)
Α. Οικονόμου