ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής" που διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21. 

Προκήρυξη Επιλογής Φοιτητών 2020-21