ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π.Μ.Σ:"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, εγγεγραμμένοι και στις τρεις ειδικεύσεις, καλούνται να υποβάλουν τις Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 από την Δευτέρα  14  Νοεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@math.uoa.gr και με θέμα, αποκλειστικά, «Δήλωση Π.Μ.Σ.».
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι πέντε (5) μαθήματα.

Προσοχή: Η αποστολή της δήλωσης σε διαφορετική από την προαναφερόμενη διεύθυνση και με διαφορετικό, ή κανένα, θέμα δημιουργεί κίνδυνο παράβλεψης ή απόρριψης του απαντητικού εγγράφου, χωρίς ευθύνη της Γραμματείας, λόγω του μεγάλου όγκου εισερχομένων μηνυμάτων.

Έντυπο Δήλωσης [doc][pdf]

Αθήνα 08 Νοεμβρίου 2022


Από τη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ.