ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ERASMUS

Κατόπιν των εξελίξεων και των μέχρι στιγμής μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης των φοιτητών για Erasmus 2020-21,μέχρι 30-03-2020. Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση και για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια μπορείτε να βρείτε στην αρχική ανακοίνωση