ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Πρόσκληση για συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Επισυνάπτονται: η πρόσκληση από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
ο Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων
ο Πίνακας κινητικότητας φοιτητών ανά Τμήμα για το έτος 2020-21 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ είναι: *30/03/2020*.
Πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους οι φοιτητές στην eclass https://eclass.uoa.gr/courses/MATH501/