ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/11/2020, ΤΡΙΤΗ 24/11/2020

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις Γενικές Εξετάσεις Υποψηφίων Διδακτόρων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος (secr@math.uoa.gr) από 5/10/2020 έως 26/10/2020.

Για τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δείτε το πλήκες κείμενο της ανακοίνωσης στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

 

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης
Αίτηση Εξετάσεων

Επιπλέον ημέρα εξέτασης