ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Διεξαγωγή Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Διαδικασία ολοκλήρωσης της διδασκαλίας και της εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου 2019-20 του Τμήματος Μαθηματικών.

Με βάση τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ και της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών, η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου και η εξεταστική περίοδος Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Ολοκλήρωση διδασκαλίας και δηλώσεις μαθημάτων

Η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 αποκλειστικά με τη χρήση μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης).

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της πλατφόρμας https://my-studies.uoa.gr . Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων παρατείνεται έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων οι φοιτητές παραπέμπονται στην ανακοίνωση https://www.math.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/proptychiako_programma_spoydon_diloseis_mathimaton_earino_examino_2020/ .

2. Προγραμματισμός εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου

2.1. Οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν με όλους τους τρόπους αξιολόγησης των φοιτητών που προβλέπονται στην απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ της 27-6-2020, δηλαδή:

α) γραπτή εργασία ή/και ασκήσεις,
β) εργαστηριακές ασκήσεις,
γ) γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,
δ) προφορική εξέταση με φυσική παρουσία των φοιτητών,
ε) γραπτή ή προφορική εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους.

Οι διδάσκοντες θα επιλέξουν τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων τους και με βάση τις επιλογές αυτές θα καταρτιστεί πρόγραμμα εξεταστικής που θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020.

2.2. Η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί. Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται ο τρόπος και η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος.

2.3. Γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία.

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος, οι διδάσκοντες των μαθημάτων που θα εξεταστούν με γραπτή εξέταση με φυσική παρουσία θα ζητήσουν από τους φοιτητές να δηλώσουν αν σκοπεύουν να προσέλθουν στην εξέταση την ημέρα που έχει καθοριστεί. Το αίτημα αυτό γίνεται λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, με σκοπό να διευκολύνει τον προγραμματισμό των χώρων εξέτασης και την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής. Παρακαλούνται οι φοιτητές να απαντήσουν στα αιτήματα των διδασκόντων με αίσθημα προσωπικής ευθύνης και συμβολής στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Η δήλωση πρόθεσης προσέλευσης δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με τη δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος μέσω της επίσημης διαδικασίας δηλώσεων, επειδή η επίσημη δήλωση γίνεται τόσο για την εξεταστική του Ιουνίου όσο και για αυτήν του Σεπτεμβρίου. Είναι όμως αυτονόητο ότι η δήλωση του μαθήματος μέσω της επίσημης διαδικασίας του my-studies είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού, όπως συμβαίνει σε κάθε εξάμηνο.

Με βάση τον αριθμό των φοιτητών που αναμένονται να προσέλθουν στην εξέταση, οι διδάσκοντες θα τους χωρίσουν σε ομάδες και θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την ώρα εξέτασης κάθε ομάδας.

Οι γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στο Αναγνωστήριο και στους ορόφους του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών, όπου θα υπάρχει φυσικός αερισμός. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης όλοι οι παρόντες θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρα. Η διάρκεια της εξέτασης δεν υπερβαίνει τα 90 λεπτά της ώρας και μεταξύ δύο διαδοχικών εξετάσεων στην ίδια αίθουσα μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 λεπτών για την απολύμανση και τον εξαερισμό της.

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει από τους διδάσκοντες για τους φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για τους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματός τους θα εξετάζονται με εναλλακτικούς τρόπους, όπως προφορική εξέταση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως γραπτή ή προφορική εξέταση.

2.4. Προφορικές εξετάσεις με φυσική παρουσία.

Οι προφορικές εξετάσεις με φυσική παρουσία των φοιτητών θα διεξαχθούν στα γραφεία των καθηγητών ή σε επιλεγμένες αίθουσες του Τμήματος με φυσικό αερισμό (ανοικτά παράθυρα). Η διάρκεια της προφορικής εξέτασης δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά και θα διεξάγεται με ανάλογη τήρηση των κανόνων απόστασης και υγιεινής όπως και στην περίπτωση των γραπτών εξετάσεων της παρ. 2.3.

2.5. Γραπτές και προφορικές εξετάσεις εξ αποστάσεως

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εξ αποστάσεως εξέταση, γραπτή ή προφορική, ισχύει η «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις», όπως αυτή εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο. Κάθε διδάσκων διερευνά, αρκετές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης, τη δυνατότητα των εξεταζόμενων να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση. Στις περιπτώσεις κωλύματος ο διδάσκων οργανώνει εξέταση (γραπτή ή προφορική) με φυσική παρουσία. Κατά τις προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος του με τον εξεταζόμενο φοιτητή. Η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από επιτηρητές διαχωρίζοντας τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και τον επιτηρητή.

Επιπλέον στοιχεία για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων εξ αποστάσεως ώστε να διασφαλίζεται τόσο το αδιάβλητο και η αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ίση μεταχείριση, περιέχονται στην απόφαση της Συγκλήτου της 27-5-2020.

3. Ενημέρωση φοιτητών

Οι φοιτητές πρέπει απαραίτητα, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, να εγγραφούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες του eclass  για τα μαθήματα που παρακολουθούν έτσι ώστε να λαβαίνουν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων, όπως επίσης να παρακολουθούν συχνά τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος, για ενημέρωση και νέα στοιχεία σχετικά με την διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.

Η παραπάνω διαδικασία βασίζεται:
Στην απόφαση με αριθμό 59181/Ζ1 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1935, 20 Μαΐου 2020) για ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,

Στην κοινή υπουργική απόφαση 60720/Ζ1 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Υγείας (ΦΕΚ 1971, 21 Μαΐου 2020) για τον τρόπο επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευσηλειτουργίας τους

Στην απόφαση με αριθμό 28656/28-5-2020 της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για τον καθορισμό τρόπου και μέσων διεξαγωγής των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 σε όλα τα προγράμματα σπουδών του ΕΚΠΑ.

Στην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών της 29-5-2020 περί προγραμματισμού της εξεταστικής διαδικασίας εαρινού εξαμήνου 2019-20.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών
Καθηγητής Απόστολος Μπουρνέτας