ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών - Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινό Εξάμηνο 2020

Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-20 θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα http://my-studies.uoa.gr

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: 22/5/2020 έως 2/6/2020

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης στον ακολουθο σύνδεσμο

Ανακοίνωση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20