ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-20

Αίτηση για παρακολούθηση μαθημάτων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20

Κατά το τρέχον, χειμερινό, εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,  δίνεται  η  δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών (Τ.Μ.) να παρακολουθήσουν τα εξής  μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (Τ.Ο.Ε.) 
    Μάθημα 1.Λογιστική Ι (ACC101)
    Μάθημα 2.Μικροοικονομική Θεωρία I (ECO201)
    Μάθημα 3.Μακροοικονομική Θεωρία Ι (ECO211)
    Μάθημα 4.Οικονομετρία (QNT202) 
Επιτρέπεται να δηλώσει κανείς κάποια από τα παραπάνω μαθήματα μόνο εφόσον βρίσκεται τουλάχιστον στον 3ο έτος σπουδών και έχει περάσει τουλάχιστον 6 υποχρεωτικά μαθήματα. Επίσης πρέπει να υπολογίσει τα μαθήματα αυτά (τα οποία δεν θα είναι διαθέσιμα για δήλωση στο «my-studies») στο σύνολο των μαθημάτων που δικαιούται να δηλώσει αναλόγως του ε-ξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση που υπάρξουν πάνω από 30 ενδιαφερόμενοι για ένα μάθημα, θα επιλεγούν 30 με βάση τον βαθμό στα υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν περάσει. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες του Τ.Μ. να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 204 (κ. Τσίγκα) τις ώρες 11πμ-2μμ μέχρι την Παρασκευή 11/10/2019, στην οποία πρέπει:
α. να αναφέρουν ποια από τα παραπάνω μαθήματα  του Τ.Ο.Ε. ενδιαφέρονται να δηλώσουν,
β. να επισυνάπτουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία.
Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω, από αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Τμήμα Μαθηματικών.

Από το Τμήμα Μαθηματικών