ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καθηγητές:

Ζαχαριάδης Θεοδόσιος,
Γραφείο : 217, Τηλέφωνο : 210-727 6410 , e-mail : tzaharia [ AT ] math.uoa.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Χώρων Banach, Διδακτική των Μαθηματικών.

Πόταρη Δέσποινα,
Γραφείο : 121, Τηλέφωνο : 210-7276512 , e-mail : dpotari [ AT ] math.uoa.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Διδακτική Μαθηματικών (αντιλήψεις μαθητών, εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μελέτη διδασκαλίας στη σχολική τάξη).

Επίκουροι Καθηγητές:

Τριανταφύλλου Χρυσαυγή,
Γραφείο : 220, Τηλέφωνο : 210-7276387 , e-mail : chrtriantaf  [ AT ] math.uoa.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Φιλοσοφία,Διδακτική των Μαθηματικών.

Χριστοπούλου Δήμητρα,
Γραφείο : 215, Τηλέφωνο : 210-7276359 , e-mail : christopdem [ AT ] math.uoa.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Φιλοσοφία των Μαθηματικών, Φιλοσοφία της Λογικής, Επιστημολογία.

Ψυχάρης Γεώργιος,
Γραφείο : 111, Τηλέφωνο : 210-7276360 , e-mail : gpsych [ AT ] math.uoa.gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα : Διδακτική των Μαθηματικών.