ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, που υπέβαλαν αίτηση ορκωμοσίας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00,στο Αμφιθέατρο Καραθεοδωρή (Κτήριο Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου). Η ορκωµοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όµως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του εγγράφου τίτλου του πτυχίου.

Οι ορκιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής επιδεικνύοντας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο. Ο μέγιστος αριθμός συνοδών ανά ορκιζόμενο είναι τρία άτομα.

Οι απόφοιτοι που έχουν υποβάλει αίτηση ορκωμοσίας σε προηγούμενες εξεταστικές περιόδους και δεν έχουν ορκιστεί, για να συμμετέχουν στην εν λόγω ορκωμοσία, οφείλουν να ενημερώσουν την Γραμματεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση mkolats[at]math.uoa[dot]gr με θέμα «Ορκωμοσία» έως και την Τετάρτη 4  Ιανουαρίου 2023.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Ο μέγιστος αριθμός διαπιστευμένων φωτογράφων που επιτρέπεται να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας, αποκλειστικά και μόνο στον χώρο διεξαγωγής της και όχι σε αύλειους χώρους του Ιδρύματος, είναι έξι άτομα, τα οποία φέρουν υποχρεωτικά την κάρτα διαπίστευσης από το Ίδρυμα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται βάσει των δημοσιευμένων Κ.Υ.Α. για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Επισημαίνεται ότι:

  • Η φωτογράφηση είναι προαιρετική.
  • Η πώληση των φωτογραφιών δεν αποτελεί έσοδο του Ιδρύματος.
  • Λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση στις φωτογραφίες των τελετών ορκωμοσίας στις επαγγελματικές ιστοσελίδες των διαπιστευμένων φωτογραφείων, επιτρέπεται αποκλειστικά με κωδικό χρήστη, ο οποίος θα χορηγείται στους ορκιζόμενους από το φωτογραφείο κατά την τελετή ορκωμοσίας.
  • Οι υψηλότερες τιμές πώλησης των φωτογραφιών είναι οι ακόλουθες:

13x18 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 6 €

15x21 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 8 €

20x30 x 2 ίδιες φωτογραφίες = 10 €