ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 Α32

 Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών
 

Ομιλητής: AΚατάβολος

Τίτλος: Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

Περίληψη: Θα παρουσιασθεί μια κατασκευή αλγεβρών τελεστών που κωδικοποιούν τις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων, αντιστρεπτών και μη (crossed and semi-crossed products).


Ημερομηνία: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019
Ώρα: 15:00
ΑίθουσαΑ32

Δείτε και τη σελίδα του σεμιναρίου: http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html