ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - AMENABILITY ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ BANACH

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020 A32

 Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Ομιλητής: Μ. Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)

Τίτλος: Amenability και άλγεβρες Banach

Περίληψη. Θα  παρουσιάσουμε το κλασικό θεώρημα του Β.Ε. Johnson, το οποίο χαρακτηρίζει την άλγεβρα L^1(G) μιας amenable τοπικά συμπαγούς ομάδας.
Ημερομηνία: Παρασκευή 6 Mαρτίου 2020
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α32

Σημ. Στη σελίδα του σεμιναρίου: users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html αναρτήθηκαν οι διαφάνειες της διάλεξης του Α. Κατάβολου (28/2), που θα συνεχισθεί σε επόμενο σεμινάριο.