ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ (ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 Α32

Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με γενικό θέμα

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.  Θα προσπαθούμε οι παρουσιάσεις να είναι αυτοδύναμες στο μέτρο του δυνατού. 

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα, που σχετίζονται  με την αλληλεπίδραση της Θεωρίας των Αλγεβρών Τελεστών με άλλους κλάδους της Ανάλυσης και των εφαρμογών της, όπως με την Αρμονική Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας. Προτάσεις από τους συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτες!

Διοργάνωση: Μ. Ανούσης, Δ. Γατζούρας, Α. Γιαννόπουλος, Α. Κατάβολος

Πρώτη συνάντηση - ενημέρωση

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 ώρα 15:00 στην Αίθουσα Α32

Ομιλητής: A. Κατάβολος

Τίτλος: Εισαγωγή στις άλγεβρες Τελεστών

Περίληψη:  Θα παρουσιασθεί μια σύντομη επισκόπηση των αλγεβρών τελεστών σε χώρους Hilbert καθώς και των κατασκευών αλγεβρών που σχετίζονται με τη δράση ομάδων και με δυναμικά συστήματα, αντιστρεπτά και μη (crossed and semi-crossed products).

Σημείωση:  Η διάλεξη του κ. Μ. Ανούση αναβάλλεται για την επόμενη Παρασκευή.

Προτεινόμενο πρόγραμμα

Κάθε Παρασκευή ώρα 15:00 στην Αίθουσα Α31 ή Α32

Πληροφορίες θα αναρτώνται στη σελίδα του σεμιναρίου http://users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html

Δείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών.