ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - PROBABILISTIC PADÉ PROBLEMS

Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 ΑΙΘΟΥΣΑ Γ31 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Ημερομηνία: Παρασκευή 19 Μαΐου 2023
Ώρα: 17:00
Τόπος: Αίθουσα Γ31 και διαδικτυακα
Oμιλητής: Petros Valettas (U. Missouri, USA)
Τίτλος: Probabilistic Padé Problems
Περίληψη: It has been observed, by Froissart (1969), that zeros and poles of higher order Padé approximants of random perturbations of a deterministic Taylor series tend to form unstable pairs. These pairs appear at loci characteristic of the random part in the coefficients of the Taylor series. While this phenomenon has only been confirmed experimentally, it has been suggested, and indeed used, as a noise detection tool. In this talk we will explain how techniques from high-dimensional probability and logarithmic potential theory can be melted together to rigorously establish and quantify the clustering of zeros in the ``pure noise’’ case, when the coefficients are drawn according to a distribution with anti-concentration properties.


Based on a joint ongoing work with S. Dostoglou (University of Missouri).

 

Συντεταγμένες σύνδεσης θα αναρτηθούν στη σελίδα του σεμιναρίου

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2223.html

… όπου υπάρχει και η καταγραφή των προηγούμενων διαλέξεων.