ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - NONCOMMUTATIVE CHOQUET THEORY

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

FridayDecember 1816:00 Athens time (UTC+2(PLEASE NOTE NEW TIME)

SpeakerKenneth R. Davidson, University of Waterloo.

Title: Noncommutative Choquet theory

We introduce a new framework for noncommutative convexity. We develop a noncommutative Choquet theory and prove an analogue of the Choquet-Bishop-de Leeuw theorem.

This is joint work with Matthew Kennedy.

For Zoom meeting coordinates

and additional information see the seminar webpage

http://users.uoa.gr/~akatavol/anak2021.html#1