ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ" - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Προκήρυξη του ΠΜΣ "Μαθηματικά" - Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

https://eprotocol.uoa.gr

Αναλυτικές πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που επισυνάπτεται

Προκήρυξη του ΠΜΣ "Μαθηματικά" - Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025