ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π.Μ.Σ. : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Π.Μ.Σ. : Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών ακαδ. έτους 2020-21

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Μαθηματικά» του Τμήματος Μαθηματικών, εγγεγραμμένοι και στις τρεις ειδικεύσεις, καλούνται να υποβάλουν τις Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου σπουδών ακαδ. έτους 2020-21 κατά το διάστημα Πέμπτη  14  Ιανουαρίου 2021 μέχρι και τηνΠέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr[at]math.uoa[dot]gr και με θέμα, αποκλειστικά, «Δήλωση Π.Μ.Σ.».

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά  εξάμηνο είναι πέντε (5) μαθήματα.

Προσοχή: Η αποστολή της δήλωσης σε διαφορετική από την προαναφερόμενη διεύθυνση και με διαφορετικό, ή κανένα, θέμα δημιουργεί κίνδυνο παράβλεψης ή απόρριψης του απαντητικού εγγράφου, χωρίς ευθύνη της Γραμματείας, λόγω του μεγάλου όγκου εισερχομένων μηνυμάτων.

 

Αθήνα 14  Ιανουαρίου 2021

Από τη Γραμματεία του  Π.Μ.Σ.
 

Συνημμένο Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων