ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. ΤΣΙΛΙΔΟΥ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020  Α32

Η κυρία Σοφία Τσιλίδου, μεταπτυχιακή  φοιτήτρια στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

«Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία σε προβλήματα νανομετρολογίας επιφανειών – Bayesian inference on rough surfaces nanometrology problems»

την Παρασκευή 14/2/2020, στις 12:00 μμ, στην αίθουσα Α32.

Η τριμελής επιτροπή

Β. Κωνσταντούδης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (συνεπιβλέπων)
Α. Μπουρνέτας (συνεπιβλέπων)
Σ. Τρέβεζας