ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Παρασκευάς

 

Ο κύριος Ιωάννης - Απόλλων Παρασκευάς, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει την
διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Άλγεβρες τελεστών που σχετίζονται με
C*-δυναμικά συστήματα και C*-αντιστοιχίες»

την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, ώρα 12:00, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex.

Τα στοιχεία σύνδεσης για εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση, για όποιον
ενδιαφέρεται, είναι:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mc6dfe84cb4dfe16fc4fa3e2aa8666348

Meeting number: 2734 377 0042
Password: cstarcor


Η τριμελής επιτροπή

Μ.  Ανούσης
Α. Γιαννόπουλος
Α.  Κατάβολος (επιβλέπων)