ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ

Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019 Α32
Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας - Η. Κουτεντάκης

Ο  κ. Ηλίας Κουτεντάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο:

"Παιχνίδια με Συνεργασία στη Θεωρία Αποθεμάτων"

την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα Α32.

Η  Τριμελής Επιτροπή

Κ. Μηλολιδάκης
Α. Μπουρνέτας (Επιβλέπων)
Α. Οικονόμου