ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γ. ΣΑΡΙΔΗΣ

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020  Α32

Ο κ. Γεώργιος Σαρίδης, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

«Στοχαστική Ανάλυση επιφανειών με τραχύτητα  με χρήση Μαρκοβιανών προτύπων – Stochastic Analysis of rough surfaces implementing Markov models». 

την Παρασκευή 14/2/2020, στις 11:00 πμ, στην αίθουσα Α32.

Η τριμελής επιτροπή

Β. Κωνσταντούδης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (συνεπιβλέπων)
Α. Μπουρνέτας (συνεπιβλέπων)
Σ. Τρέβεζας