ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Γ. ΝΤΟΥΛΙΟΣ

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 Α22

Ο κ. Γιώργος Ντούλιος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στα Θεωρητικά Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο:

Θεωρήματα διάσπασης για ημι-Ρημάνεις πολλαπλότητες

την Παρασκευή, 22 Μαϊου 2020, ώρα 12:00, στην Αίθουσα (Α)22, με τηλεμετάδοση  μέσω του συστήματος ΔΗΛΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την παρουσίαση μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο

delos.uoa.gr/opendelos/live


Η τριμελής επιτροπή


Κων/νος Αθανασόπουλος
Διονύσιος Λάππας (επιβλέπων)
Αντώνιος Μελάς