ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ε. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020  Α11

Η κυρία Ελένη Γεωργιάδη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο

"Αντίστροφα προβλήματα στην απεικόνιση του λειτουργικού εγκεφάλου - Inverse problems in functional brain imaging"

την Παρασκευή 7/2/2020, στις 14:15, στην αίθουσα Α11.

Η τριμελής επιτροπή

Αθ. Γιαννακόπουλος (Ο.Π.Α.)
Γερ. Μπαρμπάτης
Ι. Στρατής (επιβλέπων)