ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ

Δευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020  Α32

Ο κ. Χρήστος Χριστάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ στην κατεύθυνση "Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα", θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία με τίτλο "Κρυμμένα μαρκοβιανά μοντέλα και γραμμικά δυναμικά συστήματα μέσω θεωρίας γράφων" τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 15:10, στην αίθουσα Α32.

Η τριμελής επιτροπή

Ν. Παπαδάτος
Σ. Τρέβεζας
Δ. Χελιώτης (επιβλέπων)