ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Β. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020  Α21

Ο κ. Βασίλης Αθανασάκος, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο

"Θέματα Λογισμού Μεταβολών – Τopics of the Calculus of Variations"

την Τρίτη 11/2/2020, στις 13:00, στην αίθουσα Α21.

Η τριμελής επιτροπή

Π. Γιαννιώτης
Γερ. Μπαρμπάτης
Ι. Στρατής (επιβλέπων)