ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020  Α31

O κ. Aργύριος Πετρόπουλος, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών,

θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

"Δομές διάταξης σε χώρους τελεστών και εμφυτευτικότητα"

την Παρασκευή07/02/2020, ώρα 14.00 στην αίθουσα Α31.

Η τριμελής επιτροπή

Α. Κοντογεώργης (επιβλέπων)

Μ. Ανούσης

Α. Κατάβολος