ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Α. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 Α11

Ο  κ. Αναστάσιος Κοκκινάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής  στην  Κατεύθυνση των Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Τοπολογική Χειρουργική σε 3-πολλαπλότητες»

την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Α12.

Η ουσιαστική επίβλεψη της εργασίας έχει γίνει από την καθηγήτρια της  ΣΕΜΦΕ κ. Σ. Λαμπροπούλου.

 

Η  Τριμελής Επιτροπή

Σ. Λαμπροπούλου

Α. Κοντογεώργης

Μ. Συκιώτης