ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Α. ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 Α22

Ο κύριος Αλέξανδρος Πασιούρας, υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, θα υποστηρίξει σε δημόσια παρουσίαση τη διδακτορική του διατριβή με θέμα

«Στατιστικές μέθοδοι, αντίστροφα προβλήματα & θεωρία προσεγγίσεων»

την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Α22 του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.

Η επταμελής εξεταστική επιτροπή

Γιαννακόπουλος Α.
Μελιγκοτσίδου Λ.
Μπουρνέτας Α. (επιβλέπων)
Οικονόμου Α.
Στρατής Ι.
Τρέβεζας Σ.
Χελιώτης Δ.