ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024
ΑΠΟ 07/06/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/06/2024

Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωρίσουν μαθήματα, στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Ιδρύματος στην διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.grακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Α. Αιτήσεις για φοιτητικά θέματα
 • 14. Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων
 • Συνημμένα αρχεία:
 1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος προέλευσης
 2. Οδηγός Σπουδών του Τμήματος προέλευσης (απόσπασμα περιεχομένου μαθημάτων)
 3. Πίνακας αντιστοίχισης μαθημάτων (Word, PDF)
 • Συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης

Οδηγίες για την συμπλήρωση
της αίτησης αναγνώρισης μαθημάτων

 1. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και ο/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να επανέλθει. Για τον σκοπό αυτό, η αίτησή του/της του/της υποψηφίου/ας αποτελεί αυτομάτως υπεύθυνη δήλωση  ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων στο παρελθόν ούτε θα υποβάλει άλλη αίτηση αναγνώρισης στο Τμήμα μας.
 2. Το συνημμένο έντυπο αντιστοίχισης μαθημάτων συμπληρώνεται πλήρως με τα μαθήματα προς αναγνώριση.
 3. Για κάθε μάθημα προς αναγνώριση υποβάλλεται η ύλη του μαθήματος:
  α. Από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης του Ακαδημαϊκού Έτους που διδάχθηκε το μάθημα (μόνο απόσπασμα με τα περιεχόμενα του μαθήματος)
  ή
  β. μ
  ε βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Προέλευσης, η οποία αφορά επίσης το Ακαδημαϊκό Έτος που διδάχθηκε το μάθημα.
 4. Σύμφωνα με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ (24.4.2012 και 8.4.2014), για κάθε υποψήφιο μπορούν να αναγνωριστούν έως εννέα (9) μαθήματα. Τα μόνα υποχρεωτικά μαθήματα που μπορούν να περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών είναι:
  1. Για τους εισακτέους στο Τμήμα με τη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν.
  2. Για τους υπόλοιπους, το πολύ μέχρι τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα.
   Συνεπώς, τα αιτούμενα προς αναγνώριση μαθήματα θα πρέπει να αναγράφονται στο έντυπο με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

  3.  
 5. Δύο ή περισσότερα μαθήματα του Τμήματος Προέλευσης μπορούν να αντιστοιχηθούν με ένα MONO μάθημα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, αλλά κατά κανένα τρόπο ένα μάθημα του Τμήματος Προέλευσης δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με περισσότερα του ενός μαθήματα του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.