ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - LIMIT PROFILES OF REVERSIBLE MARKOV CHAINS

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 Γ32

Ημερομηνία: Πέμπτη 27 Ιουνίου
Ώρα: 14:00
Τόπος: Αίθουσα Γ32
Oμιλητής: Εβίτα Νεστορίδη, (University of Stony Brook, USA)
Τίτλος: Limit Profiles of Reversible Markov Chains
Περίληψη:  http://users.uoa.gr/~strevezas/Seminar-MATH-gen/assets/abstracts/evita_nestoridi_24.pdf