ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - DISCRETE GROUP ACTIONS ON 3-MANIFOLDS AND EMBEDDABLE CAYLEY COMPLEXES

Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023 Γ31

Ημερομηνία: Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023
Ώρα: 13:00
Τόπος: Αίθουσα Γ31
Oμιλητής:Aggelos Georgakopoulos, University of Warwick (Mathematics Institut)
Τίτλος: Discrete group actions on 3-manifolds and embeddable Cayley complexes
Περίληψη: Abstract: A classical result says that a finite group acts on the 2-sphere if and only if it admits a planar Cayley graph. In this talk we will see how this generalises to 3 dimensions, and to actions of infinite groups on non-compact 3-manifolds. This involves the Thurston-Perelman Geometrization Theorem.


Joint work with George Kontogeorgiou