ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - CARSTEN WOLTERS

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 Α22
Γενικό Σεμινάριο - Carsten Wolters

Ομιλητής: Carsten Wolters, University of Münster, Institute for Biomagnetism and Biosignalanalysis (IBB)

Τίτλος: Modern numerical mathematics for combined EEG/MEG source analysis and transcranial brain stimulation with applications in epilepsy diagnosis and treatment

Περίληψη: The accuracy of the inverse problem in Electro- (EEG) and Magnetoencephalography (MEG) source analysis strongly depends on the accuracy of the forward problem. For the forward problem, numerical approaches are needed to compute head surface field distributions from dipolar current sources in the Human brain using realistic head volume
conductor models derived from MRI sequences. For the forward problem, we will compare numerical and modeling accuracies of different procedures, under which are Lagrange and discontinuous Galerkin finite element methods (FEM) as well as unfitted FEM approaches. Both simplified multi-layer sphere models, where quasi-analytical solutions exist, as well as realistic head models will be used for validation. For the inverse problem, hierarchical Bayesian modeling and dipole scanning methods will be studied. We will then apply the developed methodology to two patients suffering from pharmaco-resistant focal epilepsy: In patient 1, we will show that combined EEG/MEG source analysis using a calibrated realistic FE head model outperforms single modality EEG or MEG. In patient 2, we will show how to optimize multi-sensor non-invasive transcranial electric brain stimulation as a therapy, when surgery can not be performed.