ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: AN INTRODUCTION TO THE BV-BFV FORMALISM

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 Γ31
Γενικό Σεμινάριο: An Introduction to the BV-BFV Formalism

Ομιλία Γενικού Σεμιναρίου Τμήματος Μαθηματικών

Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, 1:15 πμ, Αίθουσα Γ31

Τϊτλος : An Introduction to the BV-BFV Formalism

Ομιλήτής: Alberto Cattaneo, Institut für Mathematik, Universität Zürich

Περίληψη

 

The BV-BFV formalism unifies the BV formalism (which deals with
the problem of fixing the gauge of field theories on closed manifolds)
with the BFV formalism (which yields a cohomological resolution of the
reduced phase space of a classical field theory). I will explain how this
formalism arises and how it can be quantized.