ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ALESSIA KOGOJ

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 Α31

Ημερομηνία: Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α31

Ομιλήτρια: Alessia Kogoj, University of Urbino, Italy

Τίτλος: Subelliptic Liouville theorems

Περίληψη: Several Liouville-type theorems will be presented, related to evolution equations on Lie groups and to their stationary counterpart. Our results apply in particular to the heat operator on Carnot groups, to linearized Kolmogorov operators and to operators of Fokker-Planck-type, like the Mumford operator.

An application to the uniqueness for the Cauchy problem will be also shown. 

* These results are based on joint publications with A. Bonfiglioli, E. Lanconelli, Y. Pinchover, S. Polidoro and E. Priola.