ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ: 4484/τ.Β΄/11.10.2020 στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του Κορωναϊού (COVID-19) ανακοινώνεται ότι από Δευτέρα 19-10-2020 η εξυπηρέτηση του κοινού από τη Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται ηλεκτρονικά και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για αιτήσεις πιστοποιητικών, (πιστοποιητικού σπουδών, πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας κ.τ.λ.) απευθύνεστε στα Κ.Ε.Π. της περιοχής σας.

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών