ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών στο τμήμα Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Αθήνα 15.09.2022

Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές με πανελλαδικές εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, να προσέλθουν στο Τμήμα Μαθηματικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο με αλφαβητική σειρά (βάσει επωνύμου) ως εξής:

Τετάρτη 21/09/2022 ώρα 10:00 -12:30 από το γράμμα Α έως και το γράμμα Κ.   (Νέα Ανακοίνωση για 21/9/2022)

Πέμπτη 22/09/2022 ώρα  10:00 -12:30 από το γράμμα Λ έως και το γράμμα Ρ.

Παρασκευή 23/09/2022 ώρα ώρα  10:00 -12:30 από το γράμμα Σ έως και το γράμμα Ω.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
β) Αστυνομική ταυτότητα και ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής
γ) Μία (1) φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου (έγχρωμή)
δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής ή από την επίσημη ιστοσελίδα www.gov.gr)

ε) Πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση εγγραφής σε δημοτολόγιο δήμου των Ν. Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου ή μετεγγραφής σε άλλο δήμο (μόνο για τις περιπτώσεις Ελλήνων της Μουσουλμανικής μειονότητας).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών