ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-22

Καλούνται οι επιτυχόντες φοιτητές με πανελλαδικές εξετάσεις για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, να προσέλθουν στο Τμήμα Μαθηματικών για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (2ος όροφος) με αλφαβητική σειρά (βάσει επωνύμου) ως εξής: 

Δευτέρα 27/09/2021 ώρα 11:00-13:00 από το γράμμα Α. έως και το γράμμα Δ.

Τρίτη 28/09/2021 ώρα 11:00-13:00 από το γράμμα Ε. έως και το γράμμα Λ.

Τετάρτη 29/09/2021 ώρα 11:00-13:00 από το γράμμα Μ. έως και το γράμμα Π.

Πέμπτη 30/09/2021 ώρα 11:00-13:00 από το γράμμα Ρ έως και το γράμμα Ω.

Σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα που ισχύουν για την πανδημία (Covid-19), στη Γραμματεία προσέρχονται αποκλειστικά και μόνο ο ίδιος ο επιτυχών ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 

Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομήσετε δείτε το πληρες έγγραφο της ανακοίνωσης που επισυνάπτεται.

Εγγραφές προτοετών φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-20022