ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2022-2023 - EΙΔΙΚΗ KΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ ΚΑΙ Ε.Ε.

Εγγραφές  για το ακαδ έτος 2022-2023 - Eιδική Kατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών  εκτός ΕΕ και  Ε.Ε.

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Οι εγγραφές των εν λόγω υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 12/09/2022 έως και 19/09/2022 (Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή) μεταξύ των ωρών 11:00-13:00) στην Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: Κάντε Κλικ Εδώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας τους.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών