ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3η ΔΙΑΛΕΞΗ: ΥΠΕΡΣΥΣΤΑΛΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΝΟΡΜΑ.

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 Α31

Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Ομιλητής: A. Γιαννόπουλος
Τίτλος: Υπερσυσταλτότητα και κάτω εκτιμήσεις αποκλίσεων σε χώρους με νόρμα.
(Hypercontractivity and lower deviation estimates in normed spaces)

Περίληψη: Εφαρμόζοντας τα αποτελέσματα που περιγράψαμε στις προηγούμενες δύο διαλέξεις θα αποδείξουμε το ακόλουθο θεώρημα: Για κάθε νόρμα στον R^n υπάρχει αντιστρέψιμος γραμμικός μετασχηματισμός Τ τέτοιος ώστε, για κάθε 0<δ<1,

γ ({x:||Tx|| < δ Ε_γ||Τx}}}) < 2 exp(-n^{1/4-cδ^2})

όπου c>0 είναι μια απόλυτη σταθερά. Για την απόδειξη της ύπαρξης του Τ χρησιμοποιούνται ακόμα: το θεώρημα Borsuk-Ulam, το θεώρημα Alon-Milman,και άλλα αναλυτικά εργαλεία.

Τρίτη διάλεξη: 
Ημερομηνία: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020
Ώρα: 13:00 (Σημειώστε αλλαγή ώρας)
Αίθουσα: Α31

Δείτε και τη σελίδα του σεμιναρίου: users.uoa.gr/~akatavol/anak1920.html