ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1ST SACLAY-AEGEAN LECTURES IN MATHEMATICS 2022 - 19-29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Το 1st Saclay-Aegean Lectures in Mathematics 2022 θα λάβει χώρα στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι Σάμου.Το Σχολείο οργανώνεται από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μαθηματικών του University of Paris-Saclay. Θα αποτελείται από διαφορετικά μαθήματα για τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές. Σκόπος είναι να διαφωτίσει κάποιες επικαλυπτόμενες περιοχές, οι οποίες δημιουργούν γέφυρες μεταξύ διάφορων μαθηματικών περιοχών που γενικά θεωρούνται ως ξένες μεταξύ τους, για να ενισχύσει την ιδέα της ενότητας των μαθηματικών.

Θέματα

 • Free groups, Stallings foldings and automorphisms
 • Operator algebras
 • About the Laplacian operator
 • Dynamical systems


Ομιλητές

 • Alix Deleporte (Saclay)
 • Camille Horbez (Saclay)
 • Vassilis Koukoulogianis (Aegean)
 • Pauline Lafitte (Saclay)
 • Bertaand Maury (Saclay)
 • Vassilis Metaftsis (Aegean)
 • Omar Mohsen (Saclay)
 • George Scandalis (Saclay)

 

http://www.samos.aegean.gr/math/prasside/festum/greece/math/math.html