ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

15/3/2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

15/3/2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τη μη διεξαγωγή των εξετάσεων περιόδου Φεβρουαρίου 2024 εξ αποστάσεως, λόγω της αδυναμίας διασφάλισης του αδιάβλητου αυτών.

2. Την παρατεταμένη κατάληψη του Τμήματος για περίπου 10 εβδομάδες.

3. Τον οριακά επαρκή εναπομείναντα χρόνο για τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2024 μέχρι τις διακοπές του Πάσχα, καθώς και το γεγονός ότι ο χρόνος μετά το Πάσχα είναι ανεπαρκής για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Η (κανονική) Εξεταστική Περίοδος του Χειμερινού Εξαμήνου 2023 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

2. Η Πτυχιακή Εξεταστική του Εαρινού Εξαμήνου 2023 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, με φυσική παρουσία, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.

3. Και οι δύο εξεταστικές, κανονική και Πτυχιακή, θα πρέπει να διεξαχθούν αδιάλειπτα και να ολοκληρωθούν πριν από της διακοπές του Πάσχα. Σε περίπτωση διακοπής οποιασδήποτε εκ των δύο, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γίνει κεντρικός επανασχεδιασμός της από το Τμήμα. Καμία εξέταση δεν θα πραγματοποιηθεί
μετά τις διακοπές του Πάσχα.