ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Ο κ. Ιωννίδης Ιερεμίας, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με
τίτλο:

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 13:00,  διαδικτυακά.

Τα...