ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις: Φεβρουαρίου 2021

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - FOURIER ALGEBRAS OF THE GROUP OF R-AFFINE TRANSFORMATIONS AND A DUAL CONVOLUTION.

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021

Seminar: Functional Analysis and Operator Algebras

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

FridayFebruary 2616:00 Athens time (UTC+2)

SpeakerMahya Ghandehari (U. Delaware)


TitleFourier algebras of the group of R-affine transformations and a dual convolution.

 

Abstract: A major trend in Non-commutative Harmonic Analysis is...

SEMINAR: FUNCTIONAL ANALYSIS AND OPERATOR ALGEBRAS - THE HILBERT MATRIX AND ITS CONTINUOUS VERSION

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Friday, February 19, 16:00 Athens time (UTC+2)

Speaker: Aristomenis Siskakis, Aristotle University of Thessaloniki

Title: The Hilbert matrix and its continuous version.

Abstract: We will recount some known results on the discrete Hilbert matrix as an operator on spaces of analytic functions, and will consider the continuous version of the...