ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις: Δεκεμβρίου 2019

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΚΑΡΙΑΔΗΣ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Γ31


Ομιλητής: Ευγένιος Κακαριάδης, Newcastle University, UK

Τίτλος: Equivalences of C*-correspondences and their impact on the associated Cuntz-Pimsner algebras

Περίληψη: Williams's celebrated Theorem asserts that conjugacy of edgeshifts coincides with strong shift equivalence...

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία: Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 14:00
Αίθουσα: Γ31


Ομιλητής: Ηλίας Κατσούλης, East Carolina University, USA

Τίτλος: Hyperrigidity and the Hao-Ng isomorphism

Περίληψη: We review Arveson's concept of a $C^*$-envelope andhyperrigidity for an operator algebra. We show that a hyperrigidoperator algebra $A$ obeys the crossed product...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Μ. ΣΑΜΑΡΗΣ

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο  κ. Μιχαήλ Σάμαρης, μεταπτυχιακός φοιτητής  στην  Κατεύθυνση των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Stable Matchings and Indifference: Structural and Polyhedral Properties»

την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Α12.


 Η  Τριμελής Επιτροπή

  Α. Γιαννοπούλου (Τμήμα...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Ι. ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗ

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Η κα. Ιωάννα Κατώγιαννη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κατεύθυνση Στατιστικής & Επιχ. Έρευνας,

θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

"Προσομοίωση Τυχαίων Γραφημάτων με περιορισμούς στην ακολουθία των βαθμών"

την Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 15.00 στην αίθουσα Α32.

 

Η τριμελής επιτροπή

Α. Οικονόμου

Σ. Τρέβεζας (επιβλέπων)

Δ....

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Χ. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Η κα. Χριστίνα Γιανναδάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Κατεύθυνση Στατιστικής & Επιχ. Έρευνας,

θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

"Στατιστικές Τεχνικές για βελτίωση πρόβλεψης σταδίων ανάπτυξης καλλιεργειών με χρήση μετεωρολογικών και δορυφορικών δεδομένων"

την Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 13.00 στην αίθουσα Α32.

 

Η τριμελής...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Ν. ΜΟΤΗΣ

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

O κ. Νικόλαος Μότης, μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κατεύθυνση Στατιστικής & Επιχ. Έρευνας,

θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

"Κρυμμένα Ημι-μαρκοβιανά Μοντέλα και εφαρμογές σε χρηματοοικονομικές Χρονοσειρές"

 

την Τετάρτη 18/12/2019, ώρα 12.00 στην αίθουσα Α32.

 

Η τριμελής επιτροπή

Α. Μπουρνέτας

Λ. Μελιγκοτσίδου

Σ....

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ Ο. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο  κ. Οδυσσέας Μπουμπουλής, μεταπτυχιακός φοιτητής  στην  Κατεύθυνση της Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Στοχαστικά μοντέλα μεταμόσχευσης οργάνων»

την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Α32.


Η  Τριμελής Επιτροπή

Α. Μπουρνέτας (επιβλέπων)

Α. Οικονόμου

Ν....

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 14:15
Αίθουσα: Γ31

Ομιλητής: Χαράλαμπος Γερανιός, University of York

Τίτλος: Διασπώμενα Specht Πρότυπα

Περίληψη: Τα Specht πρότυπα είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές της θεωρίας αναπαραστάσεων των συμμετρικών ομάδων. Πάνω από σώματα χαρακτηριστικής διάφορης του 2 είναι γνωστό ότι αυτά δεν διασπώνται....

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μ. ΜΠΑΖΜΠΑ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Ημερομηνία :  Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 12 μμ. Αίθουσα Α32
Τίτλος:              Sample-path large deviations for processes with heavy-tailed increments and applications
Ομιλητής:         Μιχάλης Μπάζμπα, CWI, The Netherlands

Περίληψη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Σ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Σεμινάριο Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

Ημερομηνία :  Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11 πμ. Αίθουσα Α32
Τίτλος:              Exact and approximate solutions for decision making under uncertainty
Ομιλήτρια:       Στέλλα Καποδίστρια, Τμήμα Μαθηματικών, Eindhoven University of Technology

Περίληψη

Consider a class of stochastic dynamic...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ-ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ (AMENABILITY) (2η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Σεμινάριο: Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών

Ομιλητής: Μ. Ανούσης (Παν/μιο Αιγαίου)

Τίτλος: Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες (amenability) (2η διάλεξη)

Περίληψη. Θα οριστεί η έννοια της amenability για τοπολογικές ομάδες. Θα δοθούν βασικές ιδιότητες και παραδείγματα amenable ομάδων. Θα γίνει αναφορά στις amenable άλγεβρες...

ΕΚΘΕΣΗ "ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ" - ΣΤΕΡΕΟ GOMBOC

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών
Τμήμα Μαθηματικών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών

"ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ"

Tετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 12:00
Τόπος: Αίθουσα Εκθέσεων Βιβλιοθήκης ΣΘΕ, 3ος-4ος όροφος


Η Βιβλιοθήκη της ΣΘΕ θα οργανώνει στο εξής σειρές μόνιμων ή θεματικών εκθέσεων στην αίθουσα αρχείου/εκθέσεων της βιβλιοθήκης.

Η σειρά...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Χ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στην Αίθουσα  Α32  θα γίνει η ακόλουθη διάλεξη:

Ομιλητής: Χρήστος Θωμαδάκης, ΕΚΠΑ
Ώρα: 11:00-12:00
Title: Longitudinal and time‐to‐drop‐out joint models can lead to seriously biased estimates when the drop‐out mechanism is at random


Abstract:

Missing data are common in longitudinal studies. Likelihood‐based...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ

Δευτέρα 09 Δεκεμβρίου 2019

Ομιλητής: Δ. Ανδρέου

Τίτλος: Δράσεις ομάδων σε άλγεβρες τελεστών και σταυρωτά γινόμενα.

Περίληψη: Θα παρουσιασθεί η κατασκευή αλγεβρών τελεστών που κωδικοποιούν τις ιδιότητες μη μεταθετικών δυναμικών συστημάτων, τα οποία περιγράφονται από δράσεις (εν γένει μη αβελιανών) ομάδων σε C*-άλγεβρες.

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα:...

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΕΣ ΤΕΛΕΣΤΩΝ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΤΕΛΕΣΤΩΝ (2η ΔΙΑΛΕΞΗ)

Κυριακή 01 Δεκεμβρίου 2019

Ομιλητής: A. Κατάβολος

Τίτλος: Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών

(2η διάλεξη)

Περίληψη: Θα παρουσιασθεί μια κατασκευή αλγεβρών τελεστών που κωδικοποιούν τις ιδιότητες δυναμικών συστημάτων, αντιστρεπτών και μη (crossed and semi-crossed products).

Ημερομηνία: Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα: 15:00
Αίθουσα: Α32