ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ο κ. Περικλής Βασιλείου, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει την Διπλωματική του Εργασία με τίτλο:

 

«Η διάταξη Bruhat στην άλγεβρα, τη γεωμετρία και τη συνδυαστική». 

 

την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 09:30 στην Αίθουσα Α11.

 

 

Η Τριμελής Επιτροπή

 

Χ.Α. Αθανασιάδης...