ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου μέσω υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης

Το Τμήμα Μαθηματικών, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, διερευνά τις δυνατότητες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου μέσω διδασκαλίας εξ αποστάσεως, για το διάστημα που οι δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα έχουν διακοπεί. Θα υπάρξουν σύντομα πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εν τω μεταξύ παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του τμήματος να παρακολουθούν τακτικά τόσο την ιστοσελίδα, όσο κυρίως τις ανακοινώσεις των διδασκόντων στο eclass, για τα μαθήματα που παρακολουθούν.

Απόστολος Μπουρνέτας
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών